poniedziałek, 4 lutego 2013

Cosmetrics

Zestaw szklanych pojemników organizujących kosmetyki na toaletce. Zbudowany ze szkła płaskiego i magnesów. Wizualizacja.
Dyplom licencjacki ze szkła użytkowego 2013 
Katedra Ceramiki i Szkła; Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. /

A kit of glass cases organizing cosmetics in woman`s dressing table. Made of float glass and magnets. Visualization.
Diploma of applied glass 2013
Department of Ceramics and Glass; Academy of Fine Arts in Wroclaw, Poland
Mikroświat-szklane inspiracje / Microcosm-glass inspiration

Rzeźba szklana zbudowana z cząsteczek szkła hartowanego, silikonu i taśmy LED RGB. Inspiracja mikroświatem. /
Glass sculpture made of tempered glass particles, silicone and LED RGB stripe. The inpiration of microcosm.
Plansza ofertowa. Wizualizacja 3D. /
Banner. Visualization 3D.

Dyplom licencjacki ze szkła artystycznego 2013 
Katedra Ceramiki i Szkła; Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. /
Diploma of artistic glass 2013
Department of Ceramics and Glass; Academy of Fine Arts in Wroclaw, Poland