piątek, 27 kwietnia 2012

Banner dla Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno / Advertising banner
Zwycięski projekt w konkursie na banner reklamujący Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno. 
Kieliszek był pierwotną wersją. Jednak z uwagi na kształt, który mógłby zachęcać do spożywania alkoholu poproszono mnie o zmianę na profil pucharka. Zmiana graficznej części również była dokonana na życzenie zleceniodawcy./ 

The winning design in a competition for banner advertising Krosno Glass Heritage Center. A glass was the original version. However, due to the shape, which could encourage the consumption of alcohol I was asked to change the profile to the cup. Changing the graphic design was also made ​​on the request of the Customer.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz